Nasza firma otrzymała wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów :
1)      "Rozpoczęcie produkcji włókniny biodegradowalnej dla zastosowań higieniczno-kosmetycznych, stanowiącej rezultat prac badawczo-rozwojowych" w ramach Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.
2)      „Opracowanie i wdrożenie do produkcji wzorów użytkowych nowych wyrobów kosmetycznych” w ramach Działania 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego.
3)      „Inwestycja w prekursorską technologię produkcji artykułów kosmetyczno-pielęgnacyjnych” w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.

Efektem projektu będzie większa dostępność na rynku ekologicznych produktów higieniczno-kosmetycznych o właściwościach bardziej przyjaznych dla środowiska w porównaniu z dotychczas stosowanymi.